085 018 9363
0900 77 55 999

Disclaimer

DISCLAIMER

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.demeubeltaxi.nl  (hierna: de website) welke eigendom is van De Meubeltaxi. Wij raden u aan om deze disclaimer met gebruiksvoorwaarden voor de website door te nemen. Via de website verschaft De Meubeltaxi u informatie over haar dienstverlening en producten.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn op alle dienstverlening op de website van toepassing en worden op eerste verzoek ter hand gesteld of zijn raad te plegen via [link naar algemene voorwaarden op website]. Deze gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden. Bij onderling strijdige bepalingen prevaleren de algemene voorwaarden. Omtrent geschillen welke verband houden met het gebruik van de website wordt door de bevoegde rechter op basis van Nederlands recht een uitspraak gedaan.

Gebruiksvoorwaarden

Als gebruiker van de website gaat u automatisch akkoord met de gebruiksvoorwaarden in deze disclaimer. Indien u deze voorwaarden niet of niet geheel wenst te aanvaarden bent u niet gerechtigd om gebruik te maken van deze website en/of deze te bezoeken en dient u de website direct te verlaten. De Meubeltaxi is te allen tijde bevoegd om een gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen.

Website

De Meubeltaxi is iedere dag met zorg en toewijding bezig om de website op orde de houden. De informatie op de website geeft slechts een beschrijvende weergave van de dienstverlening en te bestellen producten. Voor persoonlijk advies bij het bestellen van producten dient u voorafgaand aan de opdracht contact op te nemen met De Meubeltaxi.

De Meubeltaxi hanteert uiterste voorzorgsmaatregelen teneinde de website en de server waar de website op wordt gehost naar de huidige kennis van technische ontwikkelingen optimaal te beschermen en te beveiligen tegen virussen of andere schadelijke programma’s, bestanden, of anderszins.

Het is gebruikers danwel derden niet toegestaan om de werking van de website op enigerlei wijze te verstoren, vertragen of te blokkeren. De Meubeltaxi is niet aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door een dergelijke verstoring, vertraging of blokkering. De Meubeltaxi is gericht op integer gebruik van de website. De Meubeltaxi is daarom niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door veranderingen aan de inhoud van de website door derden.

Wijzigingsbevoegdheid

De Meubeltaxi behoudt zich te allen tijde het recht voor om de informatie op de website of in de gebruiksvoorwaarden van de website te wijzigen. Wij adviseren u om de gebruiksvoorwaarden regelmatig na te lezen.

De Meubeltaxi is te allen tijde gerechtigd om berichten van gebruikers op de website aan te passen, te verwijderen of te weigeren of na een bevoegd verzoek van een justitiële overheidsinstantie te verstrekken. Berichten van gebruikers dienen verband te houden met de dienstverlening van De Meubeltaxi en dienen geenszins aanstootgevend, beledigend te zijn. Noch mogen berichten van gebruikers in strijd met openbare orde of goede zeden zijn of op enige manier onrechtmatig jegens derden, danwel schadelijke bestanden te bevatten. De Meubeltaxi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van berichten die door gebruikers op de website worden geplaatst.

Aansprakelijkheid

De Meubeltaxi is niet aansprakelijk voor onjuistheden in informatie, samenstelling, volledigheid en actualiteit van de website. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De Meubeltaxi kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe noch indirecte schade welke toe te rekenen is aan het gebruik of de onbereikbaarheid van de website, behoudens haar verplichtingen uit de wet voor directe schade inzake opzet of grove nalatigheid.

De Meubeltaxi is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of samenstelling van websites waar op de website via links of reclames naar wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van producten/diensten die op deze andere websites worden vermeld of aangeboden of enige andere vorm van directe of indirecte schade door het gebruik van (links naar) websites van derden. Daarnaast kan De Meubeltaxi niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in externe links en reclames die naar de website verwijzen. Tevens is De Meubeltaxi niet aansprakelijk voor de manier waarop websites van derden met uw (persoons)gegevens omgaan. Voor meer informatie verwijst De Meubeltaxi u door naar het privacy statement, de disclaimer en de algemene voorwaarden van de betreffende websites.

De Meubeltaxi kan geen garanties geven voor de toegankelijkheid van de website en het foutloos functioneren hiervan. Voor elektronische dienstverlening via de website kan de toegankelijkheid en het foutloos functioneren evenmin worden gegarandeerd. De Meubeltaxi aanvaardt derhalve dan ook geen aansprakelijkheid voor schade door gehele dan wel gedeeltelijke en/of tijdelijke dan wel permanente onbereikbaarheid, ontoegankelijkheid of onbeschikbaarheid van de website.

De Meubeltaxi kan niet garanderen dat door gebruiker verzonden e-mails of contactformulieren volledig en tijdig worden ontvangen en verwerkt. De Meubeltaxi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet tijdig of niet volledig ontvangen van elektronische berichten en eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Intellectuele eigendom

Alle gegevens welke op de website zijn genoemd of afgebeeld zijn eigendom van De Meubeltaxi en/of de licentiehouder van deze gegevens. Dit betreft onder meer de merknaam Sjouwfeur, en waaronder begrepen maar niet limitatief gegevens omtrent producten, teksten, tekeningen, foto’s, logo’s, namen, beschrijvingen, woord- en/of beeldmerken en ander grafisch materiaal. De gegevens worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten welke niet bij De Meubeltaxi liggen en op generlei wijze kunnen worden overgedragen op de gebruiker of een derde partij.

Gebruiker mag de website en de inhoud daarvan slechts voor niet-commerciële privédoeleinden aanwenden. Het is niet toegestaan om gegevens van de website te kopiëren, vermenigvuldigen of anderszins op te slaan of door te sturen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van De Meubeltaxi.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van De Meubeltaxi een koppeling naar de website te maken of de website aan andere websites te koppelen dan wel soortgelijke handelingen te verrichten.

Onrechtmatig gebruik van gegevens van de website kan leiden tot juridische maatregelen van De Meubeltaxi tegen de gebruiker.

Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren
9.3 van 10
6692 beoordelingen
Demeubeltaxi.nl
Demeubeltaxi.nl
Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren
5 /5
2022-12-02 Erg prettig Kade meer..
Demeubeltaxi.nl
Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren
4.5 /5
2022-11-30 Heel goed Anke Verhees meer..
Lees recensies over De Meubeltaxi
Neem contact op

Vul hieronder uw gegevens in. De Meubeltaxi neemt zo spoedig mogelijk contact met uw op.

085 018 9363 Gesloten
© Copyright 2022, De Meubeltaxi VOF | Algemene Voorwaarden| Disclaimer| Privacy Statement